The Lost World will be...

The Lost World will be the immersive exhibition accompanying the release of the photobook The Lost World. The exhibition will center around seven images printed on large, illuminated pieces of fabric – accompanied by the smell of these locations and a custom made soundtrack you can listen to on your headphones

There’s a strong sense of mono no aware, the Japanse idea on ”beauty of transience”, throughout this project. The images and exhibition of Maan Limburg shed a light on this Japanese phenomenon, trying to relay to the viewer the magical feelings these places evoke.

Only memories of people live here: In the abandoned clothing in a closet, a set table and an overgrown car on the street. The question of why everyone left resurfaces with every image. The locations harbor beauty, nature and memories – but what value do these places still have in today’s Japan, which seems to put economic value above everything else?

In Shinto, one of the main religions of Japan, there’s this idea that every object and thing can have a soul. It is also in Japan you will now find an unimaginable amount of empty, deserted buildings and places. Maan’s exhibition and book subtly question the different forms of value found here. 

AGENDA

Linda-hehe-Zwijn-Rood

🏓 PING PONG CLUB 🏓

The first exhibition of The Lost World is planned to open 18 may 2022 at the Ping Pong Club (Utrecht, The Netherlands).

Visiting the exhibition is free of charge, reservation is not necessary for the exhibition, but convenient if you want to have a drink at the location.

Exhibition runs from 18 may – 3 July 2022
Open every day but Monday and Tuesday – check the opening hours on their website

⛩️ Other locations ⛩️

Other exhibition locations for 2022 will include Utrecht, TenClub Amsterdam and quite possibly Tokyo. 

Sign up for our newsletter to be the first to hear about dates and locations of upcoming exhibitions.

very kindly sponsored by:

Wij zijn Pallas Advocaten, uw strategische partner op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht met internationale focus

Zoekt u een strategische partner op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht? Pallas Advocaten is expert in arbeidsrechtelijke kwesties; ook cross-border. Wij werken voornamelijk voor cliënten met een internationale focus. Dit zijn vaak werkgevers, maar ook bestuurders, expats en verschillende soorten ondernemingsraden (waaronder cliëntenraden, medezeggenschapsraden en Europese ondernemingsraden).

Bij Pallas Advocaten werken enkel specialisten met een passie voor het arbeidsrecht. Wij hebben een internationale focus en staan bekend als expert en strategisch partner.

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) is een onafhankelijk instituut dat zich al sinds 1907 bezighoudt met het beslechten van bouwgeschillen. De RvA helpt partijen bij het zo vroeg mogelijk oplossen van conflicten die een succesvolle oplevering van een woning of bouwproject in de weg staan.

De actuele dringende vraag naar woningen, de energietransitie, de technologische ontwikkelingen, de beschikbare publieke middelen en de verwachtingen van de maatschappij in een bereikbaar en waterveilig Nederland, stellen steeds hogere eisen aan het bouwproces en de samenwerking tussen partijen. Vertrouwen tussen partijen is daarbij essentiëler dan ooit. Succesvol bouwen vraagt om preventie en de-escalatie. De RvA biedt daarvoor diverse instrumenten. Op die manier draagt de RvA bij aan een duurzame, innovatieve en vitale wijze van bouwen.

Deze sponsor is mijn vaste fotografielab en ik ben vereerd dat ze mijn expositie wilden ondersteunen. FotoLabKiekie’s service is echt fenomenaal, wat samen met de prachtige kwaliteit van de afdrukken, ervoor zorgt dat ik al jaren met ze samenwerk.

Familiebedrijf FotoLabKiekie bestaat al meer dan 30 jaar. Van een reguliere fotozaak is FotoLabKiekie inmiddels uitgegroeid tot een professioneel full service fine art print lab. Het vriendelijke team van deskundige professionals staat klaar om advies te geven op het gebied van kleurbeheer, printen, monteren, inlijsten, tot en met advies voor een print bij jou aan de muur thuis of hulp bij de inrichting van jouw expositie. Terwijl jij je focust op je creativiteit, zorgen wij voor dé perfecte afdruk!

Get in Touch

Feel free to email us to get more information about the project, simply say “Hi” – or to pre-order your own copy of the photobook.

error: Content is protected !!